گزارشی از وضعیت درآمدی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

به بهانه وقوع سیل در ایران منتشر شد؛

طبق ردیف ۱۱ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهم هر واحد مسکونی ۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

به گزارش ریسک نیوز طبق ردیف ۱۱ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهم هر واحد مسکونی ۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

۱۱- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی‌ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.

طبق ردیف ۲ بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سهم هر واحد مسکونی ۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

۲- ‌در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

طبق آمار اعلامی تعداد کل خانوارهای کشور ٢٦ میلیون و ٣٨٤‌هزار خانوار برآورد شده که ٢٠ میلیون و ٣٧٦‌هزار خانوار در نقاط شهری و ٦ میلیون و ٨‌هزار خانوار هم در نقاط روستایی ساکن بوده‌‌‌اند.

اگر فرض کنیم ۷۰ درصد خانوارها شامل پرداخت حق بیمه موضوع مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی باشند.

۷۰ درصد تعداد خانوار اعلامی برابر است با 18,468,800 خانوار

در سال ۱۴۰۰ حق بیمه مبلغ ۱۰ هزار تومان بوده است.
18,468,800 ×10000= 184,688,000,000

مبلغ واریزی در سال ۱۴۰۰ به حساب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی است.

در سال ۱۴۰۱ حق بيمه مبلغ ۲۴ هزار تومان اعلام شده است.
تعداد خانوار 18,468,800

18,468,800 × 24000= 443,251,200,000

184,688,000,000+443,251,200,000 =
627,939,200,000

در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا آخر سال ۱۴۰۱ مبلغ 627 میلیارد و 939 میلیون و 200 هزار تومان در آمد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

89  +    =  91