جایگاه یونیت لینک ها در پازل بیمه گری/ ویدئو

میزسخنی درباره مبحث یونیت لینک ها

نوسان در بورس برای شرکت های بیمه چقدر فرصت آفرین است؟ شرکت های بیمه در عرصه سرمایه گذاری آیا فقط در مواقع بازار باثبات می توانند به سرمایه گذاری در بورس مبادرت کنند؟

به گزارش ریسک نیوز، یونیت لینک ها زنده به نوسان هستند؛ اگر نوسان نباشد آنها هم ممکن است، نباشند. این مبحث یکی از حلقه های اتصال بین بیمه و بورس است.

دو بازار مالی که همواره قادرند از فرصت های هم استفاده ببرند؛ یکی از این فرصت ها درقالب محصول – رشته یونیت لینک ها هستند؛ به ویژه در کشوری که بازار سهامش فراز و فرود بسیاری دارد؛ طبیعتا محمل خوبی برای توسعة یونیت لینک هاست.

اعضای میزگرد را خشایار تشت زر؛ اکچوئر رسمی بیمه، حمید یاری؛ اقتصاددان، شیما آرا؛ معاون فنی بیمه های زندگی بیمه سامان، لیدا مهرعلیزاده؛ مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه دی و سروناز درواری؛ مدیر بیمه های زندگی و اکچوئری بیمه باران تشکیل داده اند. بخش هایی از این میزگرد را در این کلیپ مشاهده کنید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×  1  =