رشد 64 درصدی سود بیمه معلم در فصل اول

شرکت بیمه معلم در بهار 1401 به سود 33 میلیارد تومانی دست یافت. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال 1400 حاکی از رشد 64 درصدی سود خالص می باشد.

به گزارش ریسک نیوز حق بیمه خالص این شرکت بیمه ای در بازه زمانی مورد گزارش به رقم 639 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 5 درصدی را تجربه کرد.

درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای نیز به رقم 66 میلیارد تومان رسید درحالی که در دوره مشابه قبل درآمدی در این خصوص شناسایی نشده بود.

میانگین هزینه های بیمه ای بیمه معلم در دوره یاد شده با افزایش 23 درصدی همراه شد.

لازم به ذکر است این شرکت بیمه ای در 3 ماهه نخست 1400 سایر هزینه عملیاتی 4 میلیارد تومانی شناسایی کرده بود که در بهار 1401 این رقم به درآمد عملیاتی 184 میلیارد تومانی تغییر نموده است.

مجمع عمومی فوق العاده این شرکت نیز به تازگی با افزایش سرمایه 79 درصدی از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی موافقت کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×    =  70