رشد درآمدها در بیمه زندگی باران

شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد 3 ماهه نخست با سرمایه 1.200 میلیارد ریالی سود خالص 1.4 میلیارد تومانی (12 ریال به ازای هر سهم) محقق کرد.

به گزارش ریسک نیوز شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد 3 ماهه نخست با سرمایه 1.200 میلیارد ریالی سود خالص 1.4 میلیارد تومانی (12 ریال به ازای هر سهم) محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400 حدود 0.5 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.

بررسی گزارش بیمه زندگی باران نشان می دهد حق بیمه خالص و درآمدهای بیمه ای این شرکت به ترتیب با افزایش 210 و 180 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده است؛ خسارت و مزایای پرداختی خالص نیز رشد بیش از 4 برابری را تجربه نمود.

گفتنی است هیأت مدیره این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از 1.200 میلیارد تومان به 2.400 میلیارد تومان را ارائه نموده که انجام آن منوط به تهیه گزارش توجیهی و تایید حسابرس و بازرس قانونی و اخذ موافقت بیمه مرکزی و سازمان بورس می باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  48  =  49