47 مدیر کلیدی بیمه نقره داغ شدند

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نظام دهی تاثیر مثبتی در اصلاح رفتارهای مدیریتی داشته است، گفت: اما در عین حال می توان ان را اصلاح و فرایند نمره دهی را اثر بخش تر کرد.

به گزارش ریسک نیوز رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به ریسک نیوز در خصوص نظام نمره دهی مدیران کلیدی صنعت بیمه و میزان اثربخشی و کارآمدی آن طی نشست خبری گفت: من آماری را از کارگروه رسیدگی به نمرات مدیران کلیدی دریافت کردم که بر اساس آن سال گذشته حدود 47 مدیر به اصطلاح نقره داغ شده بودند و نمرات منفی کسب کردند که جمع نمرات منفی آنها حدود 240 نمره بوده است.

وی با بیان اینکه به نظر من 47 عدد بزرگ و قابل توجهی است، گفت: شخصا پیش ازین که رئیس کل شوم تاثیر اثربخش نظام نمره دهی  را در صنعت و مدیران می دیدم به طوریکه سبب می شد مدیران جهت اصلاح عملکرد، رفتار خود را تغییر دهند زیرا نمره منفی بالاتر از  20 منجر به حذف مدیر می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نظام نمره دهی تاثیر خوبی داشته و صلاح نیست که این فرایند حذف شود ، گفت:اما می توان ان را اصلاح و فرایند نمره دهی را اثر بخش تر کرد، ما ایده ها را در این زمینه می پذیریم تا مطلوب تر شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×  2  =