استارت مرحله دوم افزایش سرمایه در بیمه سرمد

هیأت مدیره بیمه سرمد از اجرائی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت خبر داد.

به گزارش ریسک نیوز، در مرحله نخست سرمایه این شرکت از 250 میلیارد تومان به 480 میلیارد تومان افزایش یافت و در مرحله دوم نیز هیأت مدیره با افزایش سرمایه 49 درصدی (از 480 به 715 میلیارد تومان) موافقت نمود.

این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین و ساختمان های شرکت) صورت گرفته و نتیجه مطلوبی برای شرکت خواهد داشت به طوری که منجر به افزايش ظرفيت نگهداری مجاز شرکت،حفظ سطح توانگری،ثروت سازی برای سهامداران شرکت و نيز افزايش ظرفيت شرکت جهت خريد دارايی های ثابت خواهد شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×  1  =