روایت آمار و ارقام از عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی؛ سود صندوق آب رفت

بر اساس صورت های مالی منتشر شده جمع دارایی های صندوق تامین خسارت های بدنی در پایان اسفند ماه سال 1400 به رقم 15.2 هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به پایان اسفند ماه سال 1399 رشد حدود 29 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ریسک نیوز، هر چند که صندوق تامین خسارت بدنی ماهیت صندوق داشته و در فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی است و اداره آن با بیمه مرکزی است؛ اما صورت های مالی خود را در سامانه کدال بورس منتشر کرده است.

بر اساس صورت های مالی منتشر شده جمع دارایی های این صندوق در پایان اسفند ماه سال 1400 به رقم 15.2 هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به پایان اسفند ماه سال 1399 رشد حدود 29 درصدی را نشان می دهد.

سپرده های بانکی، بخش عمده دارایی های این صندوق را تشکیل می دهد.

همچنین جمع درآمدهای این صندوق در سال 1400 رقم 6695 میلیارد تومان بوده که با رشد 37 درصدی نسبت به سال قبل همراه شده است.

از این عدد 3743 میلیارد تومان مربوط به دریافتی از شرکت های بیمه و 2060 میلیارد تومان مربوط به سود سرمایه گذاری هاست.

جمع هزینه های صندوق نیز 6249 میلیارد تومان بوده که حاکی از افزایش 128 درصدی نسبت به سال قبل است.

6133 میلیارد تومان از رقم مورد اشاره به خسارت های پرداختی و پرداختنی به زیان دیدگان مربوط است.

در مجموع صندوق در سال 1400 سود خالصی معادل 445 میلیارد تومان داشته که کمتر از یک چهارم سود سال قبل است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

50  +    =  53