کیفیت خدمات در صنعت بیمه

علی صلاحی نژاد؛ عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه

هدف همه موسسات و شرکت های خدماتی ارایه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتری است لذا کیفیت خدمات برای این شرکت ها بهترین ابزار رقابت شناخته میشود. پس رقابت برای بهبود کیفیت خدمات بعنوان استراتژی ترین مسئله شرکت میباشد.

شرکت های که به سطح بالاتری از کیفیت دست پیدا می یابند رضایت مندی مشتری را مزیت رقابت می دانند. صنعت بیمه که در اقتصاد کشور یکی از بازارهای مهم و دارای مسئولیت بسیار زیادی است. از این امر در خصوص ارائه کیفیت خدمات مستثنی نیست.

شرکت های بیمه امروز برای رقابت در محیط پرتلاطم بناچار میبایست به کیفیت خدمات خود توجه ویژه نمایند.این موضوع باعث ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید، بهبود سودآوری و….را بدنبال خواهد داشت.

در سالهای اخیر شدت رقابت بین شرکت ها در جهت بدست آوردن سهم بیشتر از کیک صنعت بیمه توجه برخی از آنها به سمت شناخت دقیق تر از نیازها و خواست های مشترک مطعوف کرده است بدون شک ایجاد رضایت در مشتریان و رضایت آنان از کیفیت خدمات در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های آنان است و ارائه خدمات خود به خود اتفاق نخواهد افتاد بلکه نیاز به اصلاح فرآیندهای سازمان است.

از طرف دیگر تغییر در نیازهای مشتریان واقعیت غیرقابل انکار است پس باید اول مشخص کنیم که مشتری چه می خواهد و بعد بدنبال تحقق آن باشیم.

صنعت بیمه بخش مهمی از صنعت خدمات کشور است در سالهای اخیر ارائه خدمات به سرعت در حال تغییر است، تغییرات ساختاری،تعدیلی و ورود فن‌آوری اطلاعات در دنیای خدمات-در این راستا شرکت های بیمه به ارائه مزایای متنوع و خدمات رقابتی با استفاده از تکنولوژی های سریع در جهت اوری کردن نیازهای مشتری روی آورده‌اند.

بدلیل این اقدامات ماهیت خدمات بیمه ای در حال تغییری که مجبور به فعالیت در ان هستند و آنان را به سوی رضایت مشتری و بهینه سازی خدمات سوق میدهند. برخی از این شرکت ها به این پی برده اند که ارائه مستمر خدمات با کیفیت برتر نسبت به رقبا می تواند مزیت ایجاد کند، لذا کیفیت خدمات را بعنوان مغز افزار عملیات بیمه گری قرارداده‌اند.

به نظر میرسد که به منظور توجه بیشتر صنعت بیمه و شرکت های بیمه به معقوله مشتریان در ارائه خدمات خود به مواردی ذیل بیشتر توجه بیشتری باید کرد:

توجه به رفتار کارکنان نسبت به کارهای که انجام میدهند توجه به امنیت شغلی کارکنان آموزش کارکنان و بهره‌گیری از نظرت در جهت‌گیری سازمانی برای افزایش سطح رضایت و وفاداری مشتریان حمایت از نوآوری در ارائه خدمات باید در شرکت بعنوان فرهنگ سازمانی و با تاکید بر نوآوری در بین همکاری سازمان ظهور و بلوغ کند.

اصلاح فرآیندها و تطبیق ابزارهای و روشهای مبتنی بر فن‌ا‌‌‌ٓوری اطلاعات با دانش مردم استفاده متنوع از طراحی های خاص در فضای فیزیکی سازمان چه برای آرامش کارکنان و مشتریان بسیار موثر میباشد.

شرکت های بیمه میتوانند با ارائه خدمات متنوع بر حسب نیاز مشتری در جهت جلب رضایت مشتریان بسیار موثر باشد. انجام کارها و نیازهای مشتری به سادگی و سهولت و سرعت نه در چهارچوب‌های پیچیده.

علی هذا با توجه به مطالب فوق الذکر عوامل موثر بر کیفیت خدمات در صنعت بیمه میتوان بصورت خلاصه بشرح ذیل بیان کرد:

قابلیت اعتماد- تنوع و سهولت در خدمات- نوآوری در خدمات رفتار و مهارت کارکنان-نحوی پاسخگویی و ارائه خدمات- فضای و طراحی فیزیکی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×  1  =