گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 7 ماهه اول سال 1401

براساس آمار خوداظهاری شركت‌هاي بيمه در سامانه سنهاب، حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 8/96 و 4/44 هزار ميليارد تومان است. همچنین نسبت خسارت بازار بیمه با 6/2 واحد کاهش در مقايسه با 7 ماهه نخست سال قبل به 8/45 درصد رسید.

به گزارش ریسک نیوز، براساس آمار خوداظهاری شركت‌هاي بيمه در سامانه سنهاب، حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 8/96 و 4/44 هزار ميليارد تومان است.

رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 2/62 و 4/53 درصد است.

(در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، به واسطه انعقاد دو قرارداد یک ساله درمان گروهی توسط شرکتهای بیمه غیردولتی، در مجموع حدود 11،400 میلیارد تومان حق بیمه صادره شده است.

این امر موجب شده است که رشد حق بیمه تولیدی و سهم از پرتفوی رشته ها (و شرکتها) در بازار بیمه نسبت به سال گذشته و ابتدای سال جاری تغییرات فاحشی پیدا کند).

رشد 2/62 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت به طور عمده متأثر از رشته درمان با سهم 1/32 درصد از پرتفوی بازار و رشد 2/182 درصدی حق بیمه تولیدی (8/2 برابر شدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته) است.

نسبت خسارت بازار بیمه با 6/2 واحد کاهش در مقايسه با 7 ماهه نخست سال قبل به 8/45 درصد رسید.

تنها نسبت خسارت 4 رشته‌ بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد (به ترتیب با 8/71، 9/56، 7/49 و 2/47 درصد) بالاتر از سطح بازار بيمه است.

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و از خسارت پرداختي صنعت بيمه به ترتیب 2/75 و 2/72 درصد است.

سهم 3 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و زندگی(عمر) به ترتیب 1/32، 1/29 و 1/13 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار است.

4/39 ميليون بيمه نامه صادر و حدود 9/42 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 7 ماهه نخست سال قبل، به ترتيب 5/3 و 4/45 درصد رشد داشته است.

رشد 5/3 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار به طور عمده به واسطه رشد این تعداد در 2 رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به ترتیب با 2/6 و 4/4 درصد رشد و هر یک با سهم حدوداً 35 درصدی از کل تعداد بیمه نامه های صادره بوده است.

افزایش 4/45 درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد 4/40 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (2/91 درصد) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

 

تهیه کننده: حمزه عبدالملکیان

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  39  =  41