در نیمه اول سال جاری رقم خورد/کاهش هزینه ها و رشد سود در بیمه زندگی باران

شرکت بیمه باران در شش ماهه نخست سال جاری به سود خالص 3 میلیارد تومانی دست یافت. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل حدود 0.2 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود. به این ترتیب سود انباشته شرکت در پایان شهریور ماه بالغ بر 31 میلیارد تومان گزارش گردید.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه زندگی باران گزارش عملکرد نیمه نخست منتهی به شهریور 1401 را منتشر نمود.

این شرکت بیمه ای در بازه زمانی مورد بررسی به سود خالص 3 میلیارد تومانی دست یافت. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل حدود 0.2 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود.

به این ترتیب سود انباشته شرکت در پایان شهریور ماه بالغ بر 31 میلیارد تومان گزارش گردید.

بررسی گزارش بیمه زندگی باران نشان می دهد حق بیمه خالص و درآمدهای بیمه ای این شرکت به ترتیب با افزایش 81 و 18 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده است.

خسارت و مزایای پرداختی خالص به 43 میلیارد تومان رسید و رشد 173 درصدی را تجربه نمود.

بررسی هزینه های بیمه ای نیز بیانگر کاهش 85 درصدی میانگین هزینه های بیمه ای می باشد که بخش عمده آن مربوط به کاهش هزینه سهم مشارکت در منافع و تغییرات سایر ذخایر فنی بوده است.

هم چنین هزینه های عمومی و اداری در 6 ماهه نخست با افزایش 83 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

2  +  5  =