بیمه اتکایی امین پرونده عملکرد یک ساله را بست

بر اساس صورت های مالی منتشر شده، سود خالص محقق شده در بازه زمانی یک ساله بیمه اتکایی امین به رقم 458 میلیارد تومان بالغ گردید که مقایسه آن با دوره مشابه قبل حاکی افزایش 30 درصدی می باشد.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه اتکایی امین صورت های مالی عملکرد 12 ماهه خود را منتشر نمود. (سال مالی این شرکت شهریور ماه می باشد).

سود خالص محقق شده در بازه زمانی یک ساله به رقم 458 میلیارد تومان بالغ گردید که مقایسه آن با دوره مشابه قبل حاکی افزایش 30 درصدی می باشد.

حق بیمه خالص در عملکرد یک ساله بیمه اتکایی امین با رشد 10 درصدی و میانگین درآمدهای بیمه ای با افزایش 11 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه بود.

این شرکت 107 میلیارد تومان خسارت پرداخت نمود که افزایش 158 در صدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت.

هم چنین هزینه های بیمه ای تنها 8 درصد رشد کرد و به 48 میلیارد تومان رسید. هزینه های عمومی و اداری نیز با افزایش 76 درصدی همراه شد

مجموع سرمایه گذاری های شرکت 1.604 میلیارد تومان بوده که سود حاصل از آن نیز 290 میلیارد تومان گزارش شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×    =  21