رشد سودآوری بیمه مرکزی و عدم سوددهی بیمه ایران

حساب کتاب دولت از بیمه های تحت مالکیتش در لایحه بودجه سال 1402

بر اساس لایحه بودجه سال 1402 که به مجلس تقدیم شدده دولت از محل سود شرکت های دولتی برای خود درآمدهایی در نظر گرفته است.

به گزارش ریسک نیوز بر اساس پیوست شماره 3 این لایحه درآمد بیمه مرکزی در سال 1402 رقم 317 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

سود خالص این نهاد نیز 852 میلیارد ریال تخمین زده شده که سهم درآمد دولت از سود تقسیمی این نهاد رقم 682 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. (آخرین صورت مالی محقق شده، این نهاد به سال 1400 مربوط بوده که درآمد آن رقم 47 هزار میلیارد ریال و سود خالص آن 487 میلیارد ریال بوده است.)

همچنین در این پیوست پیش بینی شده که شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1402 درآمدی معادل 550 هزار میلیارد ریال خواهد داشت. با این پیش بینی  این شرکت در سال 1402 سودده نبوده و درآمد دولت از محل سود بیمه ایران صفر در نظر گرفته شده است. (در صورت های مالی سال 1400 این شرکت، 311 هزار میلیارد ریال درآمد و 121 میلیارد ریال سود دوره و زیان انباشته ای معادل 89 هزار میلیارد ریالی داشته است)

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  36  =  38