کدام شرکت های بیمه ای همچنان در زیان هستند؟+جدول

بر اساس اطلاعات منتشر شده از میان 26 شرکتی که صورت های مالی آن ها برای دوره منتهی به آذر ماه منتشر شده، 20 شرکت با مانده سود انباشته و 6 شرکت مانده زیان انباشته داشته اند. 

به گزارش ریسک نیوز عملکرد منتهی به آذر ماه شرکت های بیمه ای در سایت کدال منتشر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از میان 26 شرکتی که صورت های مالی آن ها برای دوره منتهی به آذر ماه منتشر شده، 20 شرکت با مانده سود انباشته و 6 شرکت مانده زیان انباشته داشته اند.

در بین شرکت های مورد بررسی، بیمه دانا با سود انباشته ای معادل 3719 میلیارد تومان بیشترین مانده سود انباشته را دارد. این در حالی است که در ابتدای سال این شرکت زیان انباشته داشته است. بیمه های پاسارگاد و آسیا در این زمینه در رده های بعدی جای دارند.

در این بین دو شرکت بیمه سینا و میهن با زیان انباشته حدود 700 میلیارد تومانی، بیشترین مانده زیان انباشته را دارند. شرکت های بیمه رازی، سرمد، آرمان و حافظ دیگر شرکت های با مانده زیان انباشته هستند.

شرکت هایی که در این گزارش آمار آن ها ارائه نشده، تاکنون صورت های مالی منتهی به آذرماه خود را منتشر نکرده اند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

52  −  43  =