اصرار بیمه رازی بر پرتفوی زیان ده / چسبندگی رازی به درمان و ثالث / بازده منفی 14 درصدی برای سهامداران

شرکت بیمه رازی در 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل 45 میلیارد تومان محقق کرد که با کاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه شد. این در حالی است که سود شرکت در 6 ماهه نسبت به دوره مشابه با رشد همراه شده بود و این امر حکایت از عملکرد نه چندان مطلوب بیمه رازی در 3 ماهه سوم سال جاری دارد.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه رازی که سهام آن هم اکنون در بازار پایه فرابورس ایران در حال معامله می باشد، ارزش بازاری در حدود 2.5 همت را به خود اختصاص داده است. سهام این شرکت از ابتدای سال تا کنون بازدهی منفی 14 درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است.

این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل 45 میلیارد تومان محقق کرد که با کاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه شد. این در حالی است که سود شرکت در 6 ماهه نسبت به دوره مشابه با رشد همراه شده بود و این امر حکایت از عملکرد نه چندان مطلوب بیمه رازی در 3 ماهه سوم سال جاری دارد.

خسارت و مزایای پرداختی خالص شناسایی شده در بازه زمانی مورد گزارش نیز با رشد حدود 2 برابری نسبت به دوره مشابه قبل به 1.185 میلیارد تومان رسید. هزینه های عمومی و اداری نیز با رشد 58 درصدی در این دوره همراه شد.

بررسی نسبت خسارت در این شرکت نیز حاکی از افزایش آن از 54 درصد در 9 ماهه سال قبل به 64 درصدی در 9 ماهه سال جاری می باشد.  در 6 ماهه 1401 نیز این نسبت حدود 50 درصد بوده است.

پرتفوی زیان بار

آخرین پرتفوی بیمه منتشر شده از شرکت بیمه رازی به اطلاعات مربوط به شش ماهه نخست سال جاری مربوط است.

بر این اساس رشته ثالث با اختصاص حدود 28 درصد، بیشترین وزن را در این سبد دارد. رشته درمان نیز با حدود 22 درصد در رده دوم جای دارد. وزن بالای رشته درمان در سبد بیمه ای شرکت در حالی تحقق یافته که بررسی ها نشان می دهد حاصل عملکرد در این رشته برای شرکت بیمه رازی در شش ماهه نخست سال جاری، شناسایی زیان بوده است.

نکته قابل نقد دیگر در سبد بیمه رازی، عدم توجه به رشته زندگی است. در حالی که بر اساس آمار منتشر شده میانگین سهم رشته زندگی در شش ماهه نخست سال در کل صنعت بیمه حدود 13 درصد بوده اما در شرکت بیمه رازی سهم این رشته تنها حدود 6 درصد بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

8  ×    =  32