سود 9 ماهه بیمه کارآفرین بیشتر شد

بیمه کارآفرین شاهد تحقق سود 319 میلیارد تومانی در 9 ماهه سال جاری بود که با رشد 28 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال 1400 همراه بوده است.

به گزارش ریسک نیوز شرکت بیمه کارآفرین از عملکرد 9 ماهه منتهی به آذر سال 1401 گزارش داد.

این شرکت بیمه ای در 3 ماهه نخست سود خالص 90 میلیارد تومانی شناسایی کرد و در 3 ماهه دوم سود مذکور به رقم 173 میلیارد تومان افزایش داشت.

در 3 ماهه سوم نیز رقم مذکور به 56 میلیارد تومان بالغ گردید. به این ترتیب شاهد تحقق سود 319 میلیارد تومانی در 9 ماهه سال جاری بودیم که با رشد 28 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال 1400 همراه بود.

درآمدهای بیمه ای شرکت رشد 39 درصدی داشت و به 1.945 میلیارد تومان بالغ گردید. هم چنین حق بیمه خالص با افزایش 87 درصدی همراه شد. این شرکت در بازه مورد بررسی 1.007 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده که با افزایش 78 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده است.

نسبت خسارت این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی 77 درصد بود که نسبت به مقطع مشابه در سال 1400 تغییر چندانی نداشت.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟