امید مشتقه به ‌روز‌های آتی

بازار مشتقه در روز چهارشنبه نسبت به‌ روز‌های قبل‌تر توانست کمی عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد.

به گزارش ریسک نیوز، یکی از دلایل این موضوع را می‌توان رشد نرخ ارز در بازار آزاد دانست. نوسان این نرخ تاثیر مستقیمی بر بورس تهران و در نتیجه بازار مشتقه خواهد داشت. از آنجا که در قرارداد‌های مشتقه به نوعی آینده قیمتی سهم‌های بورسی و فرابورسی معامله می‌شوند، هر عاملی که بتواند به نوعی بر قیمت آتی نماد‌های بازار سهام اثر بگذارد، موجب نوسان ارزش قرارداد‌های مشتقه می‌شود.

ارزش معاملات

بررسی ارزش معاملات بازار مشتقه در روز گذشته نشان می‌دهد که میزان این آمار به عدد ۲۷میلیارد و ۲۸۴میلیون تومان رسید. در میان قرارداد‌های اختیار خرید و اختیار فروش، حدود ۲۶میلیارد و ۵۵۳میلیون قرارداد اختیار خرید و بیش از ۷۳۰میلیون تومان ارزش معاملات اختیار فروش بود. با توجه به میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و هفت‌روزه که به ترتیب برابر با ۵۱میلیارد و ۳۸۵میلیون تومان، ۵۶میلیارد و ۹۴۴میلیون تومان و ۱۷میلیارد و ۵۰۵میلیون تومان بودند، می‌توان نوسانی در حدود منفی ۹/ ۴۶درصد، منفی ۱/ ۵۲‌درصد و رشد ۹/ ۵۵‌درصد را مشاهده کرد. این موضوع نشان می‌دهد که ارزش معاملات روز چهارشنبه نسبت به چند روز گذشته در حال رشد بوده است. در میان نماد‌های اختیار خرید ۵نماد «ضسرو ۱۰۱۷۱»، «ضستا ۶۰۰۴۱»، «ضملی ۷۰۲۵۱»، «ضجار ۲۰۲۲۱» و «ضهرم ۷۰۰۷۱» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. هریک از این قرارداد‌های ارزش معاملاتی برابر با ۶میلیارد و ۳۲۹میلیون تومان، ۵میلیارد و ۳۹میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۷۹۶میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۴۹۱میلیون تومان و یک‌میلیارد و ۴۷میلیون تومان را تجربه کردند. همچنین در بین قرارداد‌های اختیار فروش نیز پنج‌نماد «طستا۶۰۰۶۱»، «طستا۲۰۱۲۱»، «طحفا۱۲۰۷۱»، «طشنا۲۰۲۷۱» و «طهای۳۰۰۴۱» بیشتر از رونق برخوردار شدند و ارزش معاملاتی معادل ۵۶۱میلیون تومان، ۱۰۰میلیون تومان، ۲۵میلیون تومان، ۱۰میلیون تومان و ۸میلیون تومان را به ثبت رساندند.

سرانه معاملات

یکی دیگر از آمار‌های معاملاتی توان مالی افراد است که در روز گذشته برابر با ۶میلیون و ۷۰۱‌هزار تومان بود. از این مقدار توان مالی در حدود ۷میلیون و ۳۰۱‌هزار تومان مربوط به اختیار‌های خرید و بیش از یک‌میلیون و ۶۸۰‌هزار تومان برای اختیار‌های فروش بود. این آمار بیانگر سرانه معاملات است و می‌تواند به تحلیلگران دید خوبی از مقدار پول افراد فعال در بازار مشتقه دهد. مقدار توان مالی افراد در میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و هفت‌روزه برابر با ۴میلیون و ۲۵۷‌هزار تومان، ۴میلیون و ۳۷۳‌هزار تومان و ۲میلیون و ۶۳۱‌هزار تومان بود. بنابرین می‌توان رشدی معادل ۴/ ۵۷درصد، ۳/ ۵۳‌درصد و ۷/ ۱۵۴‌درصد را در مقایسه توان مالی فعالان در روز گذشته با این میانگین‌های تاریخی مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید بیشترین توان مالی مربوط به پنج‌نماد «ضهرم۷۰۰۷۱»، «ضروز۴۰۰۳۱»، «ضملی۷۰۲۵۱»، «ضهرم۷۰۱۰۱» و «ضهرم۷۰۰۴۱» با توان مالی ۳۴۹میلیون تومان، ۸۱میلیون تومان، ۶۹میلیون تومان، ۹/ ۳۳میلیون تومان و ۲/ ۳۳میلیون تومان بود. همچنین در سمت قرارداد‌های اختیار فروش پنج‌نماد «طحفا۱۲۰۷۱»، «طستا۶۰۰۶۱»، «طستا۲۰۱۲۱»، «طملی۷۰۲۹۱» و «طستا۶۰۰۴۱» بیشترین توان مالی را در بر داشتند که برابر با ۶/ ۱۲میلیون تومان، ۹/ ۵میلیون تومان، ۱/ ۴میلیون تومان، ۵/ ۳میلیون تومان و ۴/ ۱میلیون تومان بود.

منبع: دنیای اقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

4  +  4  =