حمایت احساسی از استارت آپها به اخلال در صنعت بیمه می انجامد

قائم مقام بیمه مرکزی در مراسم سالروز تأسیس سندیکای بیمه گران ایران گفت:نرخ شکنی برخی شرکت های بیمه موجبات احساس خطر را در صنعت فراهم می کند. این نرخ شکنی ها باعث می شود تا امنیت اقتصادی به خطر افتاده و در آینده نیز تبعات قابل توجهی را به وجود می آورد، وی در عین حال به استارت اپها اشاره کرد و گفت:در برخی مواقع به قدری حمایت ها بدون ساختار و احساسی می شود که سبب می شود نهاد ناظر حس کند اگر کوچکترین تذکری هم بخواهد بدهد به مثابه زیرسوال بردن تمام فعالیت های این ذی نفعان است.

مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در نشستی که به مناسبت سالروز تأسیس سندیکای بیمه گران ایران نیز به نقش سندیکای بیمه گران اشاره کرد و اظهار داشت: «در کشو ما سندیکا تلاش های بسیاری کرده ولی با قوت و قدرت نقش سندیکایی خودش را ایفا نکرده که بخشی از آن به چارچوب قوانین حاکم بر کشور و بیمه مرکزی و نیز سایر عیوبی که وجود دارد باز میگردد.»

وی افزود: «ما در حال حاضر در ساختار کلان بیمه ای کشور یک مشکل بزرگ داریم و آن هم امنیت اقتصادی این صنعت است؛ ما باید در بیمه متحد شویم اینگونه در دراز مدت نتیجه مطلوب تری دریافت خواهیم کرد.»

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی همچنین تشریح کرد: «نرخ شکنی برخی شرکت های بیمه موجبات احساس خطر را در صنعت فراهم می کند. این نرخ شکنی ها باعث می شود تا امنیت اقتصادی به خطر افتاده و در آینده نیز تبعات قابل توجهی را به وجود می آورد؛ همچنین کاهش تعهدات مابه ازای هزینه پایین تر، می تواند امنیت بیمه شدگان را به خطر انداخته و کیفیت خدمت رسانی صنعت بیمه را زیر سوال ببرد.»

مشعلجی در ادامه گفت: «نکته دیگر، کارگزاران برخط هستند که به درستی هم مورد حمایت قرار گرفته اند و ذی نفعان جدیدی از صنعت بیمه محسوب می شوند؛ لکن در برخی مواقع به قدری حمایت ها بدون ساختار و احساسی می شود که سبب می شود نهاد ناظر حس کند اگر کوچکترین تذکری هم بخواهد بدهد به مثابه زیرسوال بردن تمام فعالیت های این ذی نفعان است؛ بنابراین باید حاکمیت نیز بگذارد تا دست نهاد ناظر برای رسیدگی به تخلفات باز باشد و همچنین موجبات رقابت سالم را نیز فراهم کند.»

او تصریح کرد: «اگر شرکت های بیمه نتوانند نسبت به کارگزاران برخط مواضع صحیحی اخذ کنند، در آینده آنها برای شما تعیین تکلیف خواهند کرد و برایتان مسیر خواهند ساخت و اینگونه اختلال در شبکه فروش به وجود می آورند و بدین ترتیب آنها با پول شما برای شما تعهداتی را به وجود می آورند، بی آنکه خود گزندی ببینند.»

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی همچنین به حوزه درمان اشاره کرد و در این خصوص بیان داشت: « در حوزه درمان، تا زیرساخت الکترونیک مهیا نشود، این حوزه بهبود پیدا نمی کند؛ با استفاده از این زیرساخت می توان ساز و کار ارتباط با وزارت بهداشت را بهبود بخشایید و با استفاده از دیتا آنالیز می توانیم از تخلفات حوزه درمان پیشگیری کرده، هزینه ها را کنترل کرده و سبب شویم تا نرخ دهی نیز مطلوب تر صورت پذیرد.»

صحبتهای قائم مقام بیمه مرکزی از سایت بیمه تعاون برداشت شده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟