رشد درآمد بیمه ما در بهمن ماه 1401

شرکت بیمه ما در حالی بهمن ماه سال 1401 را به پایان رساند که درآمد حق بیمه ای معادل 380 میلیارد تومان شناسایی نمود.

به گزارش ریسک نیوز، این رقم نسبت به دی ماه با رشد 36 درصدی همراه شد. مجموع درآمد صدور بیمه نامه در 11 ماهه 1401 به 3.161 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 30 درصدی درآمد مذکور می باشد.

خسارت پرداختنی محقق شده در بهمن ماه به حدود 158 میلیارد تومان رسید تا جمع خسارت پرداختنی 11 ماهه به 1.355 میلیارد تومان بالغ گردد.

از مجموع خسارت پرداخت شده 33 درصد سهم رشته درمان بوده است. در خصوص درآمد صدور بیمه نامه نیز 25 درصد را رشته آتش سوزی در بر گرفته است.

بیمه ما برای زمستان 1401 حدود 924 میلیارد تومان درآمد حق بیمه پیش بینی کرده که در دو ماه نخست این فصل 71 درصد آن را محقق کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  66  =  67