بیمه‌ گران بازار لندن دستورالعمل‌ هایی را برای دعاوی تلفات دریایی منتشر می‌ کنند

دستورالعمل های جدیدی توسط بیمه گران دریایی در بازار لندن به منظور کمک به بهبود همکاری در رسیدگی به تلفات کشتیرانی مورد توافق قرار گرفته است. هدف ایجاد یک پروتکل در پی ارتقای ارتباط مؤثرتر بین طرف های مختلف درگیر در پاسخگویی به خسارت های ناشی از بیمه است.

به گزارش ریسک نیوز، این پیش نویس توسط کمیته مشترک دعاوی دریایی IUA/LMA (JMCC) و گروه بین المللی Clubs P&I (IG) تهیه شده است.

ایمی دالاوی، رئیس JMCC، اظهار داشت: «به وضوح با داشتن تعامل زودهنگام مؤثر میان بیمه ‌گران و مالکان کشتی درگیر در تلفات بزرگ، به ویژه در مواردی که تصمیمات فوری مورد نیاز است، منافع زیادی برای همه طرف ‌ها خواهد داشت.

JMCC شامل گروه هایی از انجمن بین المللی پذیره نویسی و انجمن بازار لوید است

وی افزود: «درک نگرانی ‌های همه طرف ‌های ذی ‌نفع مزایای زیادی دارد و این رویکرد مشارکتی منجر به ایجاد خطوط ارتباطی واضحتر می ‌شود و به مدیریت کارآمد دعاوی کمک می ‌کند».

دستورالعمل ‌های ارتباط با مصدومان بین JMCC و IG ساختار سطح بالایی را برای تسهیل تماس اولیه میان بیمه‌ گران بازار لندن و Clubs P&I ایجاد می ‌کند.

آن ها همچنین حداقل جزئیاتی را که باید برای هر مورد جستجو کرد، مشخص می کنند.

دستورالعمل برای ارتباط با حادثه دیدگان

بن هریس، رئیس کمیته IG Salvage گفت: « دستورالعمل ‌ها گامی مهم و رو به جلو هستند و چارچوبی روشن برای پذیره ‌نویسان املاک و گروه بین ‌المللی P&I Clubs فراهم می ‌کنند تا از نزدیک به نفع تضمین ‌کنندگان در شرایط تلفات کار کنند.»

با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش، می ‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که همه ذینفعان از آنچه اتفاق می ‌افتد آگاه هستند و تا حد امکان، تصمیم ‌گیری مشترکی وجود دارد که از تأخیر جلوگیری می ‌کند و بهترین واکنش ممکن را به یک حادثه دیده تضمین می ‌کند، به ویژه در مواردی که ریسکی برای زندگی، اموال و محیط زیست وجود دارد.

مترجم: مسعود اسکندری

منبع: https://www.insurancejournal.com/news/international/2023/03/17/712740.htm

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  7  =  28