درآمد 120 همتی دولت از محل پذیره نویسی اوراق در سال 1401

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در کل سال 1401 از محل فروش اوراق در بازار سرمایه حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش ریسک نیوز، از ابتدای فروردین 1401 تا پایان اسفند ماه در مجموع 9،794 همت اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه فروخته شد که 48 درصد از این اوراق معادل 4,732 همت را صندوق ها و 48 درصد معادل 4,668 همت را دولت فروخت. عرضه کننده یک درصد معادل 141,2 همت از این اوراق بانک مرکزی بود. یک درصد دیگر معادل 132،6 همت توسط بانکها به فروش رسید و یک درصد باقی مانده معادل 119,6 همت به دست سایر اشخاص فروخته شد.

در بخش خرید هم 9،794 همت اوراق خریداری شد که خریدار 50 درصد معادل 4،856 همت از این اوراق صندوقها بودند. 48 درصد معادل 4،661 همت از آن را دولت خرید. 2 درصد معادل 210,2 همت به دست بانک مرکزی و یک درصد دیگر معادل 65،7 همت توسط بانکها خریداری شد.

از مجموع کل 9،794 همت اوراق مالی اسلامی که در دوره 12 ماهه سال 1401 در بازار سرمایه معامله شد، 95,2 درصد معادل بیش از 9،325 هزار میلیارد تومان از آن شامل عملیات بازار باز بود. بالغ بر 119,6 همت معادل 1،2 درصد از این مبلغ توسط دولت پذیره نویسی شد و 3،6 درصد معادل 348،6 همت نیز به سایر معاملات اختصاص داشت.

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در کل سال 1401 از محل فروش اوراق در بازار سرمایه حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. در فروردین و اردیبهشت دولت اقدام به پذیره نویسی اوراق دولتی در بازار سرمایه نکرد اما در خرداد بالغ بر 13 همت اوراق فروخت. در تیر ماه 9،6 همت درآمد از این محل شناسایی کرد و در مرداد ماه 7،5 همت اوراق پذیره نویسی کرد. در تیر ماه 20،1 همت منابع مالی از این محل کسب کرد و در مهر ماه به شناسایی 2،8 همت درآمد از محل اوراق فروشی بسنده کرد.

آبان ماه با پذیره نویسی 8،7 همتی اوراق دولتی توسط دولت به پایان رسید. در آذر ماه شاهد شناسایی 3،8 هزار میلیارد تومان درآمد توسط دولت از محل فروش اوراق بودیم. این مبلغ در دی ماه به 1،6 همت رسید که کمترین مبلغ ماهانه در سال 1401 نیز محسوب می شود. طی بهمن ماه دولت از این محل 2،4 همت درآمد کسب کرد و در اسفند ماه رکورد اوراق فروشی ماهانه خود را شکست و به 50،1 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل رسید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

18  −    =  9