مرور یک سال رویدادهای صنعت بیمه در ایام نوروز/اسفند ماه1401

آتلیه بیمه داری نوین با همکاری ریسک نیوز و در ایام نوروز به مرور یکسال رویدادهای مهم صنعت بیمه در سال 1401 پرداخته است.

همراهان ریسک نیوز و بیمه داری نوین می توانید رویدادهای مهم صنعت بیمه در سال 1401 را به تفکیک هر ماه در فایل های زیر مشاهده کنید.

اسفندماه 1401

نسخه صوتی

بهمن ماه 1401

نسخه صوتی

دی ماه1401

نسخه صوتی

آذرماه 1401

نسخه صوتی

آبان ماه 1401

نسخه صوتی

مهرماه 1401

نسخه صوتی

شهریور ماه 1401

نسخه صوتی

مرداد ماه 1401

نسخه صوتی

تیرماه 1401

نسخه صوتی

خردادماه 1401

نسخه صوتی

اردیبهشت ماه 1401

نسخه صوتی

فروردین ماه 1401

نسخه صوتی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×  5  =