شروع سبز سال جدید برای بیمه دانا

شرکت بیمه دانا در حالی نخستین ماه از سال مالی جدید خود را پشت سر گذاشت که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در این ماه به 1.995 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش ریسک نیوز، به این ترتیب شاهد رشد حدود 86 درصدی درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در فروردین 1402 نسبت به فروردین 1401 بودیم.

مجموع خسارت پرداختی اعلام شده از سوی این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی رقمی حدود 803 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل 176 درصد رشد داشته است.

رشته درمان سهم عمده (57 درصد) حق بیمه دریافتی و 63 درصد خسارت پرداختی را در بازه زمانی مورد بررسی از آن خود نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

71  −  68  =