کارنامه اولیه صنعت بیمه برای سال 1402 منتشر شد+جدول

آمار اولیه در خصوص عملکرد صنعت بیمه در 12 ماهه نخست سال 1401 در تارنمای بیمه مرکزی منتشر شد.

به گزارش ریسک نیوز آمار اولیه در خصوص عملکرد صنعت بیمه در 12 ماهه نخست سال 1401 در تارنمای بیمه مرکزی منتشر شد.

بر اساس گزارش منتشر شده رقم حق بیمه تولیدی در صنعت در سال مورد بررسی بیش از 175 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد نسبت به سال قبل با رشد 50 درصدی همراه شده است.

در این میان رشته بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم حدود 31.3 درصدی، بیشترین وزن را در حق بیمه دریافتی صنعت بیمه داشته است.

رشته درمان با 26.2 درصد و بیمه زندگی  با 14.1 درصد، در رده های بعدی جای گرفته اند. فقط حق بیمه تولیدی در 2 رشته اعتبار و نفت و انرژی از رشد مثبت برخوردار نبوده و کاهش یافته است. (به ترتیب با 23- و 2/11- درصد رشد).

همچنین سهم بیمه های غیر دولتی از حق بیمه دریافتی در سال یاد شده 72.9 درصد و سهم بیمه های دولتی 27.1 درصد بوده است.

در سوی مقابل خسارت پرداختی صنعت با رشد بیش از 54 درصدی به 100 هزار میلیارد تومان بالغ شده که موجبات افزایش 1.7 واحدی نسبت خسارت صنعت را فراهم آورده است.

نسبت خسارت صنعت در سال 1401 به 57.3 درصد رسیده است. چهار رشته‌ درمان (با 2/78%)، بدنه اتومبیل (با 5/63%)، شخص ثالث مازاد (با 6/61%)، حوادث راننده (با 59%) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (3/57 درصد) داشتند.

این آمار تا قبل از حسابرسی و تصویب صورتهای مالی شرکتهای بیمه در سال مالی مذکور بوده و جنبه اولیه (مقدماتی) دارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  5  =  1