سود بیمه زندگی خاورمیانه 3 برابر شد

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 12 ماهه منتهی به اسفند 1401 به سود خالص 88 میلیارد تومانی دست یافت که با رشد بیش از 3 برابری نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه بود.

به گزارش ریسک نیوز، حق شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از عملکرد خود در 12 ماهه منتهی به اسفند 1401 گزارش داد.

این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی به سود خالص 88 میلیارد تومانی دست یافت که با رشد بیش از 3 برابری نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه بود.

بر اساس اطلاعات صور توضعیت مالی، سود انباشته شرکت در پایان اسفند ماه بیش از 76 میلیارد تومان بود که افزایش 219 درصدی را نسبت به پایان اسفند 1400 نشان می دهد.

درآمد حق بیمه ناخالص بیش از 2.5 برابر افزایش داشت و به 625 میلیارد تومان بالغ گردید. درآمدهای بیمه ای نیز رشد نزدیک به 3 برابری را تجربه نمود.

در میان هزینه ها نیز هزینه های بیمه ای و هزینه های عمومی و اداری به ترتیب به افزایش 109 درصدی و 64 درصدی همراه شدند.

این شرکت تا پایان اسفند 1401 حدود 877 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته که از این محل سود 180 میلیارد تومانی شناسایی کرد.

بخش عمده سرمایه گذاری نیز در در سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي و سپرده های بانکی کوتاه مدت انجام شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  +  3  =