رشد 81 درصدی درآمد بیمه نامه در بیمه دانا

در دو ماهه نخست سال جاری ثبت شد

بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) بیمه دانا در عملکرد 2 ماهه به بیش از 3900 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاهد رشد حدود 81 درصدی درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در 2 ماهه 1402 نسبت به 2 ماهه 1401 بودیم.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه دانا در حالی ماه دوم از سال مالی جدید خود را پشت سر گذاشت که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در عملکرد 2 ماهه به 3.920 میلیارد تومان رسید.

به این ترتیب شاهد رشد حدود 81 درصدی درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در 2 ماهه 1402 نسبت به 2 ماهه 1401 بودیم.

مجموع خسارت پرداختی اعلام شده از سوی این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی رقمی حدود 2.310 میلیارد تومان بوده که 1.506 میلیارد تومان آن در اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

مقایسه مجمو رقم خسارت پرداخت شده با مقطع مشابه قبل نیز گویای رشد 234 درصدی آن می باشد.

رشته درمان سهم عمده (37 درصد) حق بیمه دریافتی و 59 درصد خسارت پرداختی را در بازه زمانی مورد بررسی از آن خود کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×  1  =