پایان کار بیمه پارسیان در سال 1401 با شناسایی سود 486 میلیارد تومانی

بررسی ها نشان می دهد سود خالص شرکت بیمه پارسیان در سال 1401 به 486 میلیارد تومان رسیده که مقایسه این رقم با مقطع مشابه سال 1400 نشان از افزایش 384 درصدی آن دارد.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه پارسیان از عملکرد 12 ماهه خود در سال 1401 گزارش داد و حسابرس نیز آن را مورد تایید قرار داده است.

این شرکت تا پایان اسفند ماه حق بیمه خالص (سهم نگهداری) 4.927 میلیارد تومانی شناسایی نمود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 با افزایش 48 درصدی همراه بود.

سود خالص سال 1401 به 486 میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با مقطع مشابه سال 1400 نشان از افزایش 384 درصدی آن دارد.

سود انباشته شرکت با شناسایی این سود به 446 میلیارد تومان رسید که رشد بیش از 4 برابری نسبت به پایان اسفند سال 1400 را نشان می دهد.

مجموع درآمدهای بیمه ای در بازه زمانی مذکور با افزایش 58 درصدی به رقم 5.733 میلیارد تومان بالغ گردید.

خسارت و مزایای پرداختی خالص نیز با رشد 59 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه شد.

لازم به ذکر است مجموع سرمایه گذاری های شرکت تا پایان آذر ماه به رقم 2.979 میلیارد تومان بالغ گردید که سود حاصل از آن نیز 726 میلیارد تومان گزارش شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  8  =  32