بیمه های دولتی و خصولتی پایین‌ترین ضرایب اشتغال بانوان را دارند/ زنان تحصیلکرده در کدام شرکتهای بیمه حاضرند

مقایسه سهم اشتغال زنان در اقتصاد و بیمه

علیرغم رشد تعداد کارکنان صنعت بیمه سهم زنان شاغل در صنعت بیمه نسبت به کل کارکنان این صنعت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است./ نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های بیمه دولتی و خصولتی ایران، ایران معین، آسیا، دانا و البرز که بیشترین تعداد کارکنان در صنعت بیمه را دارند یکی از پایین‌ترین ضرایب اشتغال بانوان (بین 20 تا 30 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین، حدود نیمی ‌از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که می‌توان آن را یکی از بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه دانست. با این وجود آمارها نشان می‌دهد سطح اشتغال زنان در جامعه بسیار کمتر از مردان است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی به ‌دست آمده از عملکرد برنامه‌های اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی به تفکیک زن و مرد، در سال‌های ۱۳۹۲ تا 1400 نرخ مشارکت زنان از ۱۲.۴ درصد به بیش از 16 درصد افزایش یافته که حاکی از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار است؛ اما همچنان این آمار نسبت به متوسط جهانی به‌ مراتب پایین‌تر است.

بالاتر از میانگین

در صنعت بیمه  ضریب اشتغال بانوان بیشتر از میانگین سایر صنایع است. به دلیل عدم انتشار سالنامه آماری بیمه سال 1401 تاکنون، آماری از اشتغال کارکنان زن در صنعت بیمه در این سال در دسترس نبوده و آخرین آمار جامع در این زمینه به سال 1400 مربوط است. (برخی شرکت‌ها تعداد کارکنان زن خود را در گزارش‌های مختلف از جمله گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع منعکس کرده‌اند اما این موضوع جامعیت ندارد).

 

سهم 32 درصدی در اشتغال

بر اساس سالنامه آماری در صنعت بیمه در سال 1400، تعداد کارکنان صنعت 23,203 نفر بوده که از این تعداد 7,466 نفر بانوان بوده‌اند. این اعداد وزن بانوان شاغل در صنعت بیمه را حدود 32.2 درصد نشان می‌دهد. نکته جالب توجه آنکه علیرغم رشد تعداد کارکنان صنعت بیمه سهم زنان شاغل در صنعت بیمه نسبت به کل کارکنان این صنعت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است.

در بین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه، شرکت بیمه ایران با 1،139 نفر با اختلاف فاحش نسبت به دیگر شرکت‌ها، بیشترین کارکنان زن را به خدمت گرفته است. شرکت‌های بیمه آسیا، دانا و سامان در این زمینه در رده‌های بعدی جای دارند.

سامان اینجا هم پیش رو است

با توجه به اندازه متفاوت شرکت‌های بیمه، برای مقایسه بهتر عملکرد شرکت‌ها در این حوزه، بهتر است به جای تعداد کارکنان زن به خدمت گرفته شده در هر شرکت، سهم بانوان شاغل در هر شرکت نسبت به کل کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسي شرکت‌های فعال در صنعت بیمه، بیمه سامان با خدمت گرفتن نزدیک بیش از 50 درصد از کارکنان خود از میان بانوان، نسبت به شرکت‌های دیگر شاخص بالاتري دارد. در این زمینه بیمه رازی با اختلاف نه چندان فاحش رتبه دوم را در اختیار دارد. سهم بانوان در بین دیگر شرکت‌های بیمه کمتر از 50 درصد است. در شرکت‌های بیمه دی، معلم، ملت، تعاون و کارآفرین نیز درصد اشتغال بانوان بین 40 تا 50 درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های بیمه دولتی و خصولتی ایران، ایران معین، آسیا، دانا و البرز که بیشترین تعداد کارکنان در صنعت بیمه را دارند یکی از پایین‌ترین ضرایب اشتغال بانوان (بین 20 تا 30 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

مردان عقب تر از زنان در شاخص تحصیل

یکی از معیارهایی که به صورت معمول در حوزه نیروی انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سطح تحصیلات کارکنان است. بر اساس آمار منتشر شده، 58 درصد از زنان شاغل در صنعت بیمه با مدرک لیسانس مشغول به‌کار هستند. سهم دارندگان مدارک فوق لیسانس و بالاتر نيز 29 درصد می باشد. این در حالی است که در میان مردان شاغل در این صنعت سهام دارندگان مدرک لیسانس حدود 48 درصد و سهم دارندگان مدارک فوق لیسانس و بالاتر حدود 25 درصد می‌باشد.

زنان تحصیلکرده

در بین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه نیز، به لحاظ وزنی بیمه زندگی خاورمیانه با به خدمت گرفتن نزدیک به 55 درصد از بانوان شاغل خود از میان دارندگان مدارک فوق لیسانس و بالاتر، تحصیل کرده‌ترین جامعه آماری از بانوان را در بین شرکت‌های بیمه در اختیار دارد. دو شرکت بیمه اتکایی امین و تعاون نیز با انتخاب حدود 50 درصد از بانوان شاغل خود از میان دارندگان مدارک عالی تحصیلی در رتبه‌های بعدی جای دارند.

رقابت در سابقه

به لحاظ سوابق کاری نیز، 61 درصد از بانوان شاغل در صنعت بیمه کمتر از 10 سال و حدود یک سوم از این افراد بین 11 تا 20 سال سابقه کاری دارند. این موضوع نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر وزن زنان شاغل در این صنعت در حال افزایش بوده و با این روند در سال‌های آینده این نسبت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در بخش مردان، نسبت کارکنان با سابقه کاری کمتر از 10 سال حدود 55 درصد و کارکنان با سابقه کاری بین 11 تا 20 سال حدود 28 درصد بوده است.

  قدیمی ها جذبشان را کم کرده اند

بررسی سوابق کاری بانوان در شرکت‌های بیمه‌ای نیز نتایج جالب توجهی به دست می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرکت دولتی بیمه ایران و شرکت‌های خصولتی بیمه آسیا و البرز، بر خلاف کل صنعت بیمه بیشترین کارکنان زن سابقه کاری بین 10 تا 20 سال دارند. این موضوع را می‌توان از دو جبنه دید. نخست آنكه رویکرد این شرکت‌ها استفاده از نیروهای با سابقه کاری و با تجربه است. رویکرد دوم آن این است كه شرکت‌ها در سال‌های اخیر تمایلی برای جذب بانوان نداشته اند و اغلب بانوان شاغل در این شرکت‌ها در سال‌های پیشین جذب شده‌اند. (صحت و سقم هر یک از این دو رویکرد نیاز به بررسی بیشتر دارد)

با تکیه بر آمار آنچه مسلم است در صنعت بیمه نیز همچون سایر صنایع از پتانسیل‌های بانوان استفاده نشده است. نکته مهم‌تر در این زمینه آنکه بانوان شاغل در صنعت بیمه عمدتا مناسب مدیریتی نبوده و بیشتر در سطوح میانی و پایین این صنعت به کار گرفته شده‌اند. این در حالی است که بر اساس آمار، زنان در سطوح مدیریتی شرکت‌های بیمه در سطح دنیا نقش بسیار پررنگی داشته و عمدتا در زمره مدیران موفق این صنعت بوده‌اند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  8  =  16