شفاف سازی بیمه دانا در خصوص قراردادهای عمده

شرکت بیمه دانا در خصوص قراردادهای عمده منعقد شده برای کل سال 1402 شفاف سازی کرد. بر این اساس مبلغ قراردادهای منعقد شده شرکت مذکور با وزارت اموزش و پرورش، شرکت مخابرات ایران و شرکت فولاد به ترتیب 6.8 هزار میلیارد تومان، 1 هزار میلیارد تومان و 976 میلیارد تومان گزارش شده است.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه دانا در خصوص قراردادهای عمده منعقد شده برای کل سال 1402 شفاف سازی کرد.

بر این اساس مبلغ قراردادهای منعقد شده شرکت مذکور با وزارت اموزش و پرورش، شرکت مخابرات ایران و شرکت فولاد به ترتیب 6.8 هزار میلیارد تومان، 1 هزار میلیارد تومان و 976 میلیارد تومان گزارش شده است.

گفتنی است این شرکت از ابتدای سال تا پایان تیر ماه 14.7 هزار میلیارد تومان درآمد حق بیمه حاصل از کلیه قراردادهای منعقد شده شناسایی نمود و خسارت پرداختی نیز در بازه زمانی 4 ماهه منتهی به تیر ماه 5.402 میلیارد تومان بوده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟