افزایش سرمایه در بیمه اتکایی ایرانیان با هدف ورود به بازار اتکايی بين المللی

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بیمه اتکایی ایرانیان، هیأت مدیره این شرکت افزایش سرمایه 100 درصدی را به تصویب رساند.

به گزارش ریسک نیوز، این شرکت بیمه ای بیان داشت این افزایش سرمایه از 2 محل سود انباشته و سایر اندوخته ها انجام خواهد پذیرفت.

هدف از انجام افزایش سرمایه مذکور حفظ و ارتقاء جايگاه و سهم بازار شرکت در بازار بيمه اتکايی، انتقال سود حاصل از تسعير نرخ ارز به سرمايه شرکت، تقويت توان مالی و تمهيدات لازم جهت ورود به بازار اتکايی بين المللی، تطابق کامل سرمايه گذاری های شرکت با مفاد آيين نامه 97 مصوب بيمه مرکزی و اصلاح ساختار مالی شرکت بیان گردیده است.

مطابق محاسبت انجام شده، در صورت تحقق افزایش سرمایه ظرفیت مجاز نگهداری شرکت از هر ریسک درسال مالی جاری (منتهی به آذر ماه) بدون تغییر و در دو سال آتی به ترتیب 40 و 48درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس آخرین ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، ظرفیت مجاز نگهداری موسسه از هر بیمه نامه یا هر ریسک عبارت است از 20 درصد مجموع مبالغ سرمایه موجود طبق آیین نامه توانگری و ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی شرکت.

با انجام این افزایش سرمایه 800 میلیارد تومانی، سرمایه شرکت از 800 به 1600 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

پیش بینی شده در صورت تحقق آن نیز سود خالص در سال چهارم با رشد 25 درصدی همراه شود.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟