قطار افزایش سرمایه بیمه پارسیان به راه افتاد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بیمه پارسیان، هیأت مدیره این شرکت افزایش سرمایه 23 درصدی را به تصویب رساند.

به گزارش ریسک نیوز، این شرکت بیمه ای بیان داشت این افزایش سرمایه از 2 محل سود انباشته و سایر اندوخته ها انجام خواهد پذیرفت.

هدف از انجام افزایش سرمایه مذکور ارتقای رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی، افزایش سهم نگهداری بیمه نامه های صادره، حفظ و ارتقای سهم از بازار کنونی (حدود 4.3 درصد) و جایگاه رقابتی و حفظ و گسترش بازار اتکائی شرکت بیان گردیده است.

با انجام این افزایش سرمایه 300 میلیارد تومانی، سرمایه شرکت از 1300 میلیارد تومان به 1600 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

پیش بینی شده در صورت تحقق آن نیز سود خالص در سال چهارم با رشد 11 درصدی همراه شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

82  −  73  =