دیدارهای آقای رئیس کل از نگاهی دیگر / سید علی حسینی نیا

آنچه از تصاویر دیدارهای روز پنج شنبه( ششم مهرماه)بیشتر جلب توجه نمود و به چشم آمد، ثبت تصویررئیس کل جدید در کنار رئیس کل اسبق بیمه مرکزی( آقای امین) بوده است.(پس از انتخابات اخیر سندیکای بیمه گران ایران، این امر در خصوص دو تن دیگر از روسای اسبق بیمه مرکزی نیز صورت پذیرفت). این موضوع بیانگر آن است که استفاده وبهره مندی از دانش، تجربیات و… خبرگان و پیشکسوتان صنعت بیمه وایجاد و گشودن پنجره ای رو به مرغزار گفتگو و هم اندیشی در کناربهره گیری ازخلاقیت و نوآوری نیروی جوان بصورت عملی وجدی در دستور کار رئیس کل جدید قرار دارد.

به گزارش ریسک نیوز  سید علی حسینی نیا، کارشناس ارشد بیمه در یادداشت برای ریسک نیوز نوشت:

علی استاد هاشمی بلافاصله پس از انتخاب و انتصاب به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران دیدارهای متعدد و مختلفی با عناصر و ذی نفعان صنعت بیمه کشور برگزار نموده است و به نظر می رسد این امر تداوم خواهد داشت.

آنچه از تصاویر دیدارهای روز پنج شنبه( ششم مهرماه)بیشتر جلب توجه نمود و به چشم آمد، ثبت تصویررئیس کل جدید در کنار رئیس کل اسبق بیمه مرکزی( آقای امین) بوده است.(پس از انتخابات اخیر سندیکای بیمه گران ایران، این امر در خصوص دو تن دیگر از روسای اسبق بیمه مرکزی نیز صورت پذیرفت). این موضوع بیانگر آن است که استفاده وبهره مندی از دانش، تجربیات و… خبرگان و پیشکسوتان صنعت بیمه وایجاد و گشودن پنجره ای رو به مرغزار گفتگو و هم اندیشی در کناربهره گیری ازخلاقیت و نوآوری نیروی جوان بصورت عملی وجدی در دستور کار رئیس کل جدید قرار دارد.

خاویر پرز دکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد- که برای ما ایرانیان نامی آشناست- توسعه بدون توجه به بافت انسانی و فرهنگی را رشد بدون روح می داند.

” عملیات بیمه گری” دانش تخصصی است که به شیوه نوین و امروزی آن از خارج کشور وارد شد و سپس بوسیله افراد اندیشمند، آگاه و دلسوز بومی و در تمام سطوح و ابعاد مختلف زندگی صنعتی،اجتماعی، اقتصادی،خدماتی و… بکار گرفته شد و تاکنون نیز خدمات شایانی ارایه نموده است.با توجه به قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، رسالت اصلی و بنیادین بیمه مرکزی از یک سو حفظ سلامت بازار بیمه کشور( به عنوان نماینده دولت) و از سوی دیگر تامین حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و همچنین حمایت از حقوق صنفی موسسات بیمه و شبکه فروش بیمه است.

برآورده شدن حقوق چندگانه مورد اشاره که بعضا نیز متعارض می نماید، مستلزم هنر و توانمندیهای چند جانبه فردی است که به عنوان رئیس کل و رئیس شورای عالی بیمه با نگاهی نوصنعت بیمه را راهبری وبرای آن ارزش افزوده خلق نماید.عدم رعایت وتامین نشدن حقوق هریک از عناصر زنجیره ی خدمات بیمه ای که به شدت به هم پیوسته و وابسته اند، باعث عدم کارکرد موثر کلی زنجیره ی موصوف خواهد شد و توسعه پایدار صنعت بیمه به نحو مطلوبی شکل نخواهد گرفت.

آنچه رئیس کل جدید قبلا طی مدت تصدی سمت معاونت نظارت و در طی مدت کوتاهی که به این سمت انتخاب شده اند،ایفای نقش نموده اند بیانگر این است که تاکنون به منابع انسانی به عنوان پیشران اصلی هر گونه تحول و توسعه ی این صنعت باور دارد.نیرویی که ابزار و قدرت اصلی اش؛ اندیشه بلند،دانش،دانایی،نوآوری و…است و دغدغه مندی توسعه صنعت بیمه و کشور را دارد و تعداد آنها نیزدر حال حاضر در بیمه مرکزی و صنعت بیمه کم نیستند.میتوان آنچه برای اعتلای فرهنگ سازمانی بیمه مرکزی که به عنوان متولی اصلی صنعت بیمه در جهت حصول به اهداف بلند مدت توسعه و اعمال سیستم های نوین و هوشمند نظارت گام بر می دارد،ضروری دانست،نوسازی و ترمیم پارادایم ها، افکار، اندیشه و تصمیم های رفتاری وعملی در تمام سطوح سازمان دانست تا قدرت پذیرش افکار نو،بینش و نگرش های امروزی تر و با طراوت تر را در افراد ارتقاء دهد و نگرش متقابل نیروی انسانی و سازمان به همدیگر را از مطلوبیت بیشتری برخوردار سازد و اندیشه های محجور نگه داشته، قدرت پرواز یابند.

بیمه مرکزی و صنعت بیمه در برهه های زمانی مختلف از نداشتن” گفتمان مشخص” و”سیاست ها و رویکردهای منسجم” آسیب فراوان دیده است.اینک که رئیس کل جدید به دنبال شفافیت عملکرد، احصاء آسیب های های موجود و چالش های فرارو،شایسته گزینی، اخذ نقطه نظرات فنی،بهره گیری از تجارب واندیشه های خبرگان و کلیه ذی نفعان صنعت بیمه کشورواتخاذ گفتمان و رویکرد مشخص وبهینه می باشند، امید است با اعمال حکمرانی نوین واقناع سازی هایی که در داخل صنعت بیمه وبا نهادها وعناصرتاثیر گذار خارج از صنعت صورت خواهند داد،هم افزایی های لازم در کلیه سطوح صنعت بیمه ایجاد گردد و اهداف و برنامه های تدوین شده در راستای اعتلای این صنعت تحقق پیدا کند و منافع مادی و معنوی کلیه عناصر و ذی نفعان آن تامین گردد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×    =  18