سود مشارکت در منافع شبکه فروش (نماینده وکارگزار) بیمه ایران پرداخت می‌گردد

بحیرایی، مدیر کل امور نمایندگی های بیمه ایران، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و حمایت های اعضای هیات مدیره، اعلام کرد: بر اساس رویه و ضوابط مقرر شده در ماده 6 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه و ماده 4 آیین نامه 102 ( آیین نامه جدید کارمزد ) و مطابق مصوبه هیأت مدیره، سود مشارکت در منافع شبکه فروش بیش از 130میلیارد ریال برای سال 1401 پرداخت می گردد.

به گزارش پایگاه ریسک نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، حمیدرضا بحیرایی، با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای سیاست های حمایت و توسعه فروش با کیفیت شرکت و با توجه به آثار و تبعات اثرگذار این اقدام در کیفیت پرتفوی شرکت و کاهش ریسک عملیاتی و سهیم نمودن نماینده در سود عملیاتی، سود مشارکت در منافع به شبکه فروش پرادخت می گردد.
مدیر کل امور نمایندگی ها ی بیمه ایران در ادامه  با اشاره به پرداخت این سود در وجه نمایندگان مشمول خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای تاکید مدیرعامل و با سهیم نمودن نمایندگان در سود عملیاتی ضمن حمایت از شبکه نمایندگان باعث کیفی سازی پرتفوی و پایش حجم فروش و نظارت بر عملکرد نمایندگان، از نمایندگان برتر به نحوه شایسته تقدیر به عمل خواهد آمد. این رویه نمادی از تشکر و قدردانی از تلاش های مجموعه همکاران نماینده وکارگزاران بوده وبه طریق برتر، ارزش نهادن به اقدامات حرفه ای وتوام با ملاحظات مدیریت ریسک همکاران شبکه فروش می باشد.
بحیرایی، ابراز امیدواری کرد همکاران نماینده وکارگزاران طرف همکار با شرکت بزرگ بیمه ایران، با سرلوحه قراردادن این رویه و با بسط وگسترش عرضه خدمات بیمه ای مناسب به هموطنان عزیز و توسعه ضریب نفوذ بیمه ای، منشا خدمات شایسته ای به میهن اسلامی باشند.
گفتنی است مطابق ماده 6 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه، فعالیت نمایندگان در رشته های بیمه بدنه اتومبیل، حوادث، درمان و سایر انواع مسئولیت به استثنای بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل، بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت، مشمول محاسبه سود مشارکت در منافع می باشد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟