توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و‌چالش ها

به گزارش ریسک نیوز، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» و پنل«توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور علی عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ مهران رضوانی, مدیرعامل بیمه تجارت نو و روزبه بالونژاد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی در استودیو سخنکده متن برگزار شد. روزبه بالونژاد، عضو […]

به گزارش ریسک نیوز، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» و پنل«توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور علی عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ مهران رضوانی, مدیرعامل بیمه تجارت نو و روزبه بالونژاد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی در استودیو سخنکده متن برگزار شد.

روزبه بالونژاد، عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی: بهبود شاخص ها رمز مهمی در توسعه عدالت مالی است. شاخص های توسعه در کشور باید استاندارد و یکسان باشد و به موضوع سواد مالی نیز باید توجه ویژه داشت.

مهران رضوانی، مدیرعامل بیمه تجارت نو: عدالت مالی در کشورهای مختلف با توجه به زیرساخت های داده ها قابل تبیین و تعبیر است. بررسی داده ها، استفاده از فناوری های جدید پرداختی و دیجیتال پیمنت ها از مهم‌ترین متغیرها در توسعه عدالت مالی است.

علی عبداللهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: داده های زیادی از بیمه گذاران داریم اما از این داده ها استفاده نمی شود. متقارن بودن داده ها در توسعه عدالت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر داده های بیمه ای ما با کیفیت و متقارن باشد به کیفیت و شفافیت دیتا در کل اکوسیستم مالی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟