تفکیک شبکه فروش بر اساس توانمندی و ظرفیت در فروش شوکا

به گزارش ریسک نیوز، غلامرضا رسولی رییس شعبه بهارستان اصفهان در استیج سخنکده متن از داستان فروش شوکا می گوید: تمرکز شوکا بر فروش سبب شد ضریب خسارت شعبه بهارستان تا ۲۴ درصد کاهش یابد. تفکیک شبکه فروش بر اساس توانمندی و ظرفیت در فروش شوکا در دستور کار قرار گرفت. برنامه های یکشنبه و […]

به گزارش ریسک نیوز، غلامرضا رسولی رییس شعبه بهارستان اصفهان در استیج سخنکده متن از داستان فروش شوکا می گوید: تمرکز شوکا بر فروش سبب شد ضریب خسارت شعبه بهارستان تا ۲۴ درصد کاهش یابد.

تفکیک شبکه فروش بر اساس توانمندی و ظرفیت در فروش شوکا در دستور کار قرار گرفت.

برنامه های یکشنبه و سه شنبه های بیمه ای جهت ایجاد انگیزه در شبکه فروش اجرا شد.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟