راه اندازی آزمایشگاه ریسک در پژوهشکده بیمه

به گزارش ریسک نیوز، معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه در کارگاه آموزشی ایین نامه شرکتهای فناور بیمه تصریح کرد: مرکز نوآوری به پژوهشکده بیمه منتقل شده است. آزمایشگاه ریسک در پژوهشکده بیمه راه اندازی شد. نسخه صوتی

به گزارش ریسک نیوز، معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه در کارگاه آموزشی ایین نامه شرکتهای فناور بیمه تصریح کرد: مرکز نوآوری به پژوهشکده بیمه منتقل شده است.

آزمایشگاه ریسک در پژوهشکده بیمه راه اندازی شد.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟