تشریح آیین نامه 105 از زبان معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی

به گزارش ریسک نیوز، علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در حاشیه کارگاه آموزشی آیین نامه 105(شرکت های فناور بیمه ای) در گفت و گو با سخنکده متن به تشریح این آیین نامه پرداخت. نسخه صوتی

به گزارش ریسک نیوز، علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در حاشیه کارگاه آموزشی آیین نامه 105(شرکت های فناور بیمه ای) در گفت و گو با سخنکده متن به تشریح این آیین نامه پرداخت.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟