تعدیل نیرو در آمیتیس/ آمیتیس نوزادی نارس و نافرجام

آمیتیس که با شوی ایجاد سوییچ بیمه انتقادات زیادی را در پی داشت، خبر می رسد در حال تعدیل نیرو است ، از طرفی اخباری مبنی بر احتمال ادغام این شرکت در دیگر نهادهای زیر مجموعه بیمه مرکزی شنیده می شود در این راستا باید پرسید اهداف توسعه ای این شرکت تا چه اندازه به بار نشست؟ آیا شرایط این شرکت را به نوزادی نارس تبدیل کرده است؟

به گزارش ریسک نیوز، از زمانیکه آمیتیس متولد شد تا این لحظه انتقادات زیادی به این شرکت وارد بوده از نحوه سهامداری تا اقداماتش مانند ایجاد سوییچ.

اما حالا خبر می رسد که نیروهای این شرکت تعدیل شده یا در حال تعدیل هستند.

در اینجا این سوال متبادر می شود که برنامه های توسعه ای این شرکت بر اساس چه راهبردی تدوین شد که آمیتیس را به نوزادی نارس تبدیل کرد تا جایی که اهداف توسعه ای نه تنها محقق نشده بلکه این شرکت زیر را به عضوی منفعل و کم فایده تبدیل کرده که فقط باعث هدر رفت منابع و هزینه های انسانی شده است.

از همان ابتدا بر نحوه شکل گیری این شرکت اشکالات زیادی وارد شد پس از خبر ایجاد سوییچ نیز انتقادات فراوانی حتی از سوی نهادهای بالادستی مثل معاونت فناوری ریاست جمهوری بر راه اندازی سوییچ وارد شد ، تشکلهای صنفی حوزه آی تی نیز طی مکاتباتی با وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات ایرادات خود را به این سوییچ و ایجاد انحصار در فضای استارت اپی صنعت بیمه وارد کردند.
اما این شرکت با تمام انتقادات موجود ، راه اندازی سوییچ را کلید زد.

حالا خبر می رسد که تعدیل نیرو در این شرکت رقم خورده و از طرفی خبر هایی نیز مبنی بر احتمال ادغام این شرکت در سایر شرکتهای زیر مجموعه نهاد ناظر به گوش می رسد.

سوال اینجاست که چرا راهبردهای این نوزاد نارس به بار ننشست و هزینه های گزاف در مسیری خرج شد که شاید بن بست باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

2  ×    =  14