منتظر شفاف سازی بیمه ایران هستیم/ آتش سوزی گاندی در سکوت خبری

در شرایط فعلی انتظار می رود بیمه ایران به جای سکوت خبری، شفاف سازی دقیقی از آتش سوزی بیمارستان گاندی ارایه دهد و صراحتا اطلاع رسانی کند که در زمان هشدارهای آتش نشانی وفق ماده 16 قانون بیمه، چه اقداماتی را در رابطه با بیمه گذار خود انجام داده است.

به گزارش ریسک نیوز با گذشت بیش از ده روز از آتش سوزی گاندی، بیمه ایران به عنوان بیمه گر این مرکز درمانی هنوز اطلاعیه شفافی در خصوص میزان خسارت و علل وقوع این حادثه نداشته است.

بیمارستان گاندی در آتش سوخت و تنها دقایقی پس از وقوع آتش سوزی سخنگوی سازمان آتش نشانی صراحتا اعلام کرد که شش بار به این بیمارستان هشدار ایمنی داده شده و توجهی بدان نشده است.

از طرفی ویدئویی پر حاشیه ساعاتی پس از اتش سوزی از سوی مدیران این بیمارستان منتشر شد که تقاضای کمک از دولت داشتند،این ویدئو با واکنش های منفی بسیاری روبرو شد مبنی بر اینکه اگر این ساختمان پوشش های بیمه ای کافی داشته و کارکنان بیمارستان بیمه بودند چرا باید مدیران یکی از لاکچری ترین بیمارستان تهران از دولت مدد کمک کنند.

اما از همه این حواشی که بگذریم این روزها دوباره بحث ضعف مدیریت ریسک در صنعت بیمه نمایان شده است و انتقادات بسیاری وارد شده مبنی بر اینکه زمانیکه این بیمارستان شش بار از سوی اتش نشانی اخطار دریافت کرده، بیمه ایران به عنوان بیمه گر چرا ورود پیدا نکرده است؟یا اگر کرده است چه اقداماتی انجام داده؟

در همین راستا ماده 16 قانون بیمه تصریح می کند:هر گاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند.‌در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و‌پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه‌کند.

با توجه به اینکه قانون بیمه کاملا صریح است و نیاز به توضیح اضافه ای ندارد، سوال اینجاست که آیا بیمه ایران در پی  ترک فعل مسئولان بیمارستان در جهت رفع ناایمن بودن ساختمان مطابق اخطارهای شهرداری این ماده را مطالبه کرده است؟

قطعا بیمه ایران اگر شرکت بیمه خصوصی بود باید مراحل ارزیابی خسارت را به سرعت انجام داده و به بورس بابت خسارت احتمالی و یا عمدی و غیر عمدی بودن اتش سوزی گزارش می داد و در کدال منتشر می کرد.

در شرایط فعلی انتظار می رود بیمه ایران به جای سکوت خبری شفاف سازی دقیقی از آتش سوزی بیمارستان گاندی ارایه دهد و صراحتا اطلاع رسانی کند که در زمان هشدارهای آتش نشانی چه اقداماتی را در رابطه با بیمه گذار خود انجام داده است.

در ادامه پیشنهاد می شود سندیکای بیمه گران لیستی از ساختمانهای ناایمن و بناهایی که به دلیل ضعف ایمنی از سوی شهرداری هشدار دریافت کرده اند را منتشر کند تا بیمه گران اشراف داشته باشند که در چه بازه زمانی و کدامیک از ساختمانها چند بار اخطار دریافت کرده است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  9  =  1