چرا شرکت بیمه ساختمان ناایمن را بیمه می کند؟

به گزارش ریسک نیوز، محمود قدیری معاون سابق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در رویداد مدیریت ریسک رشته آتش سوزی با نگاه به تجربه گاندی و در استودیو سخنکده متن گفت: بیمه گذاران در بسیاری موارد نمی توانند خطرات را پنهان کنند پس همه ما در آتش سوزی سهیم هستیم اگر بیمه گذار حقیقتی را پنهان می کند پس چرا بیمه گر بیمه می کند؟

در دنیا سازمان های آتش نشانی به حوزه بیمه ورود پیدا می کنند تا خطرات کاهش یابد اما در ایران این نهادها گاهی مقابل هم قرار می گیرند.

ما مساله آتش نشانی و پیشگیری و بیمه را به شوخی گرفتیم.چرا شرکت بیمه ساختمان ناایمن را بیمه می کند؟

آتش نشانی مانع نیست چرا آتش نشانی را دور می زنید؟کسانی که عمدی آتش می زنند بسیار حرفه ای این کار را می کنند.

نمونه ای بوده که این افراد با بیمه تعامل کردند و نظرات آتش نشانی را در نظر نگرفتند در حالی که آتش سوزی عمدی بوده است.

ما نگاه تخصصی در حریق نداریم.مساله ایمنی در کشور ما مظلوم است.


نسخه صوتی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  2  =  18