چند درصد از ساختمان های مسکونی بیمه آتش سوزی دارند؟

به گزارش ریسک نیوز، فرهاد اشکانی مدیر پیشگیری واحد قائم سازمان آتش نشانی تهران در سيزدهمین نشست از «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «مدیریت ریسک رشته آتش سوزی با نگاه به تجربه گاندی» و در استیج سخنکده متن گفت: چند درصد از ساختمان های مسکونی بیمه آتش سوزی دارند؟

پنج بار به بیمارستان گاندی اخطار دادیم اما ترتیب اثر داده نشد.

سازمان آتش نشانی قدرت جلوگیری ندارد. پیشنهاد این است که سازمان آتش نشانی ساختمان هایی که تاییدیه اخذ می کنند را به بیمه ها معرفی کند و یکی از الزامات اخذ تاییدیه آتش نشانی، دارا بودن پوشش بیمه ای باشد.

نسخه صوتی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

50  −    =  42