بیمه و ۱۴۰۳، پیش بینی ها، نیازها و راهبردها/ واکاوی رشته های بیمه ای در پنج روز

پنج روز پیاپی با استودیو سخنکده متن همراه باشید؛

استودیو خبری سخنکده متن، با هدف پیش بینی بازار بیمه در سال ۱۴۰۳ با نگاهی به روندها و تحلیل وضع موجود، رویداد بیمه و ۱۴۰۳ را با حضور مدیران کلیدی نهاد ناظر، شرکت های بیمه و متخصصین برگزار می کند.

به گزارش ریسک نیوز، استودیو خبری سخنکده متن در اقدامی جدید رویدادی با عنوان بیمه و ۱۴۰۳ پیش بینی ها، نیازها و راهبردها را در پنج روز پیایی از شنبه ۲۸ بهمن لغایت چهارشنبه دوم اسفند برگزار می کند.

بر اساس این گزارش این رویداد در پنج محور کلی با عناوین بیمه های اموال، اشخاص، اتکایی و ریسک، حوزه سرمایه گذاری و مطالبات و تحول دیجیتال برگزار می شود.

رویداد بیمه های اموال

در روز شنبه ۲۸ بهمن، این رویداد با محوریت بیمه های اموال و سخنرانی دبیر علمی و سخنران کلیدی آغاز می شود.

در بخش اول رویداد شنبه ۲۸ بهمن، رشته ثالث و بدنه و حمل و نقل و باربری در پنل های مجزا با حضور مدیران و کارشناسان برگزار می شود.

در بخش دوم‌ رویداد شنبه، رشته انرژی و آتش سوزی و حوادث طبیعی در پنل های مختلف اجرا می شود.

رویداد اشخاص

در روز یکشنبه ۲۹ بهمن، رویداد بیمه ۱۴۰۳ با محور بیمه های اشخاص و سخنان دبیرعلمی و سخنران کلیدی آغاز می شود و آخرین روندهای این حوزه در پنلی با موضوع زندگی و فروش، زندگی و سرمایه گذاری ادامه پیدا می کند.

این گزارش می افزاید، در بخش دوم رویداد یکشنبه ۲۹ بهمن، دبیر علمی رویداد کلان روندهای رشته درمان و مسئولیت را بررسی می کند و پنل های این قسمت با حضور مدیران و کارشناسان برگزار می شود.

رویداد اتکایی و ریسک

دوشنبه ۳۰ بهمن را با بررسی آخرین روندهای اتکایی و ریسک و با سخنرانی دبیر علمی رویداد همراه می شویم.

اتکایی اموال، اتکایی اشخاص و اکچوئری و نرخ دهی سه بخش رویداد دوشنبه است که در پنل های جداگانه و با حضور مدیران و کارشناسان برگزار خواهد شد.

رویداد سرمایه گذاری و مطالبات

سرمایه گذاری و مطالبات عنوان محور سه شنبه یکم اسفندماه است.

روز اول اسفند ماه ۱۴۰۲ را با آخرین روندهای مطالبات و فروش با مخاطبان سخنکده متن و سخنرانی دبیر علمی رویداد همراه خواهیم بود.

سرمایه گذاری و بازارهای ثانویه بیمه ای محورهای اصلی پنل صبح سه شنبه است که با حضور مدیران کلیدی بیمه و بازار سرمایه برگزار می شود.

مطالبات و مدل های فروش نیز عنوان کلی پنل های عصر رویداد است که با سخنان سخنران کلیدی آغاز و با پنل های مربوطه تداوم می یابد.

رویداد تحول دیجیتال و بیمه

آخرین روندهای تحول دیجیتال عنوان رویداد روز آخر یعنی چهارشنبه دوم اسفند ماه است.

بر اساس این گزارش پس از سخنزانی دبیر علمی رویداد و سخنران کلیدی در نوبت صبح، پنل زیرساخت ها و مقررات و پنل فناوری های همسو مورد واکاوی قرار می گیرد.

در نویت عصر رویداد با سخنرانی دبیر علمی، شتاب دهنده ها و سندباکس در یک پنل و در پنل دیگر نوآوری در محصول و تجاری سازی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×  1  =