تحول دیجیتال یک شوی مدیریتی یا ضرورت؟

به گزارش ریسک نیوز، پنل آسیب شناسی وضعیت زیرساخت، مقررات و استراتژی در گذار به بیمه هوشمند با حضور مجید بختیاری رییس کمیسیون تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران و مجید خاکور مدیرعامل فناوران اطلاعات خبره در سخنکده متن برگزار شد. مجید خاکور مدیرعامل شرکت فناوران خبره: هنوز شک دارم که آیا تحول […]

به گزارش ریسک نیوز، پنل آسیب شناسی وضعیت زیرساخت، مقررات و استراتژی در گذار به بیمه هوشمند با حضور مجید بختیاری رییس کمیسیون تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران و مجید خاکور مدیرعامل فناوران اطلاعات خبره در سخنکده متن برگزار شد.

مجید خاکور مدیرعامل شرکت فناوران خبره: هنوز شک دارم که آیا تحول دیجیتال در سطح مدیران صنعت بیمه به عنوان یک شو و ویترین نگاه می شود یا یک ضرورت!!

ما هنوز به دلیل از بین رفتن برخی مشاغل و تغییرات قوانین و… از تحولات هوشمند هراس داریم.

برداشتم این است که نقاط ضعف آیین نامه 105 به نقاط قوتش می چربد.

مجید بختیاری، رییس کارگروه تحول دیجیتال سندیکای بیمه گران: کلیت سازمان در یک اجماع ذهنی قوی فرهنگی باید بپذیرند که سازمان را در آنچه در پیرامونشان وجود دارد دچار تحول کنند.

به میزان زیادی در درون بنگاه باید انرژی و اهتمام کنیم برای آگاهی بخشی.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟