نرخ بیکاری در منطقه یورو کاهش یافت

نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه ژانویه به ۶.۴ درصد رسید که نسبت به ماه دسامبر و ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ کاهش ثبت کرده است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایسنا،اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه ژانویه به ۶.۴ درصد رسید که نسبت به رقم ۶.۵ درصدی ماه دسامبر و ۶.۶ درصد در ماه ژانویه ۲۰۲۳ کاهش ثبت کرده است.

این رقم در کل اتحادیه اروپا در مقایسه با ماه قبل بدون تغییر به ۶.۰ درصد رسید و از ۶.۱ درصد مشاهده شده در ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

بر اساس برآوردها، ۱۳.۱۴۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا طی ماه ژانویه بیکار بودند که ۱۱.۰۰۹ میلیون نفر از آنان در منطقه یورو هستند.

این رقم در منطقه یورو ماه به ماه ۳۴ هزار، در منطقه یورو ۷۰۰۰ و در اتحادیه اروپا ۱۰ هزار نفر سال به سال کاهش یافته است.نرخ بیکاری جوانان در ماه ژانویه ۱۴.۹ درصد در اتحادیه اروپا و ۱۴.۵ درصد در منطقه یورو بود که هر دو بدون تغییر نسبت به رقم ماه دسامبر باقی ماندند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  8  =  1