سندیکا در مورد نرخ شرکت های بیمه سازوکار تعیین کند

به گزارش ریسک نیوز، مجید بنویدی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی آوای پارس در حاشیه اولین رویداد عیدانه بیمه ای و در گفتگویی عنوان کرد: تمایل شرکت های بیمه برای انعقاد قراردادهای نسبی می تواند روی توانگری مالی شرکت ها تاثیرگذار باشد. وی گفت: سندیکا باید در مورد نرخ شرکت های بیمه سازوکاری تعیین کند تا […]

به گزارش ریسک نیوز، مجید بنویدی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی آوای پارس در حاشیه اولین رویداد عیدانه بیمه ای و در گفتگویی عنوان کرد: تمایل شرکت های بیمه برای انعقاد قراردادهای نسبی می تواند روی توانگری مالی شرکت ها تاثیرگذار باشد.

وی گفت: سندیکا باید در مورد نرخ شرکت های بیمه سازوکاری تعیین کند تا نرخ های حق بیمه پایین نیاید.

همچنین بیمه مرکزی نیز با ایجاد یک پروتکشن برای بیمه های اتکایی می تواند نقش مهمی ایفا کند.

نسخه صوتی

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟