ماده ۴۲ و جریمه وسایل فاقد بیمه چقدر اجرایی شد؟

تعداد ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله در حال تردد وجود دارد که ۷۰ درصد از آن تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از صندوق تامین خسارتهای بدنی، پلیس تا سال ۱۴۰۱، تعداد ۸۱۰۰ فقره جریمه برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث صادر کرده است.

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۵ هزار نفر در تصادفاتی آسیب دیده یا فوت شده اند که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×  1  =