فرید میر موسوی مدیر روابط عمومی بیمه پاسارگاد شد

فرید میر موسوی متخصص و فعال روابط عمومی در حکمی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه پاسارگاد انتخاب شد.

به گزارش ریسک نیوز فرید میر موسوی مدیر روابط عمومی بیمه پاسارگاد شد.

میر موسوی دارای دکترای جامعه شناسی است و مدیریت روابط عمومی بیمه دی و دبیری کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران را در کارنامه دارد.

وی در مدت فعالیت حرفه ای اش در بیمه دی توانست با رویکرد تخصصی و حرفه ای دوره پر فراز و نشیب بیمه دی تا زمان تثبیت این شرکت را در حوزه ارتباطات و روابط عمومی مدیریت کند.

میر موسوی همچنین مدیریت کارگروه سندیکای بیمه گران را بر عهده دارد .

به نظر می رسد، با توجه به اهدافی که بیمه پاسارگاد در حوزه افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی و توسعه سازمان فروش خود دارد، میر موسوی با توجه به ترکیب تجارب خود در حوزه روابط عمومی، ارتباطات و جامعه شناسی می تواند در این مسیر فضای ارتباطی و تعاملی مناسبی را برای بیمه پاسارگاد مهیا کند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟