انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکا در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

سیصد و دومین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه با حضور حق وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا و مدیران عامل موسسات صنعت بیمه کشور در سالن جلسات سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

به گزارش ریسک نیوز ، در این جلسه با توجه به دستور جلسه شورای عمومی برای انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران پس از گزارش کوتاهی در ارتباط با سابقه تشکیل و فعالیت این کمیته رای گیری بعمل آمد و آقایان عباس اسلامی مدیرعامل بیمه زندگی کاریزما، اسماعیل داورپناه مدیرعامل بیمه اتکایی تهران رواک و حمید گودرزی مدیرعامل بیمه متقابل کیش با رای حاضرین در جلسه برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

گفتنی است کمیته انضباطی سندیکا بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره «یک» ماده 12 اساسنامه سندیکا تشکیل گردیده است و اعضای آن مرکب از 7 نفر شامل 3 نفر از اعضای سندیکا به انتخاب شورای عمومی، روسای کمیسیون های مالی، فنی و حقوقی و دبیرکل سندیکای بیمه گران می باشد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟