سعید جلیلی عقب افتاد

ششمین گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور از شمارش آرای ماخوزه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از اقتصادنیوز، شمارش آرای ماخوذه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با پایان زمان رای گیری،‌ از ساعت ۲۴ امروز شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ در شعب اخذ رای آغاز شده است.

در این دوره از انتخابات مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی به عنوان نامزدهای کسب کرسی ریاست پاستور حضور داشتند.

اقتصادنیوز در این گزارش به پوشش لحظه به لحظه شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری می پردازد.

ششمین گزارش شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری

۰۶:۵۰ براساس اعلام محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور و در ششمین گزارش منتشر شده،‌ آرای ۳۲ هزار و ۲۴۴ شعبه شمارش شده است که شامل ۳۷۵ شهرستان می شود. تعداد کل برگ رای ماخوذه ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ است که مسعود پزشکیان ۵ میلیون و ۳۵۴ رای،‌ سعید جلیلی ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۶۹ رای،‌ محمدباقر قالیباف یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۲۸ رای و مصطفی پورمحمدی،‌ ۹۵ هزار و ۱۷۲ رای کسب کرده اند.

پنجمین گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور

05:58 سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج پنجمین مرحله از شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

“محسن اسلامی” با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۲۷ هزار و ۹۳۸ شعبه‌ی شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله می‌شود، تعداد ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ تعرفه شمرده شده است که، سعید جلیلی حائز ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۸۶ رأی، مسعود پزشکیان ۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۱۵ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۳ رأی و مصطفی پورمحمدی ۸۰ هزار و ۵۰۶ رأی شدند.

چهارمین آمار از شمارش آرای انتخابات

05:21 سخنگوی ستاد انتخابات کشور ساعت 5/08 دقیقه صبح روز شنبه با حضور در جمع خبرنگاران آخرین گزارش از آراء شمارش شده انتخابات ریاست جمهوری را به اطلاع مردم رساند.

“محسن اسلامی” با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۲۳ هزار و ۶۶ شعبه‌ی شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله می‌شود، تعداد ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ تعرفه شمرده شده است که سعید جلیلی حائز ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۹۱ رأی، مسعود پزشکیان  ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۹۱ رأی، محمدباقر قالیباف ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۵۹ رأی و مصطفی پورمحمدی ۶۲ هزار و ۳۱۰ رأی شده‌اند.

گزارش سوم ستاد انتخابات کشور

04:52 سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج سومین مرحله از شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

محسن اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۱۷ هزار و ۳۸ شعبه شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله می‌شود، ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ تعرفه شمرده شده است که، مسعود پزشکیان حائز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۶۰ رأی، سعید جلیلی ۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۹ رأی، محمدباقر قالیباف ۷۸۰ هزار و ۲۰۲ رأی و مصطفی پورمحمدی ۴۰ هزار و ۴۲۸ رأی شدند.

دومین گزارش از شمارش آرای ماخوذه

04:21 سخنگوی ستاد انتخابات کشور مقارن ساعت 4/05 دقیقه بامداد روز شنبه با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور دومین گزارش از نتیجه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را برای اطلاع ملت ایران اعلام کرد.

محسن اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: از تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۵ شعبه‌ی شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله می‌شود، ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ تعرفه شمرده شده است که، مسعود پزشکیان حائز ۱ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۳۴۵ رأی، سعید جلیلی ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۸۶۸ رأی، محمدباقر قالیباف ۵۴۴ هزار و ۱۴۴ رأی و مصطفی پورمحمدی ۲۵ هزار و ۵۳۸ رأی شدند.

گزارش اول ستاد انتخابات کشور

03:50 محسن اسلامی ، سخنگوی ستاد انتخابات کشور بامداد شنبه با حضور در جمع خبرنگاران اولین نتیجه بدست آمده از شمارش آراء انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی رساند.

براساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات،‌ از تعداد ۷ هزار و ۳ شعبه شمارش و تجمیع‌شده که شامل کل آراء اعم از صحیح و باطله است، ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ تعرفه شمرده شده است که مسعود پزشکیان حائز ۹۷۳ هزار و ۵۲ رأی، سعید جلیلی ۹۶۳ هزار و ۶۱۵ رأی، محمدباقر قالیباف با ۳۴۱ هزار و ۵۶ رأی و مصطفی پورمحمدی ۱۵ هزار و ۶۲۵ رأی شده‌اند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟