اطلاعیه مهم برای معلمان فاقد رتبه‌بندی

مشمولانی که حداقل یک سال از تأیید نهایی مرحله اول رسیدگی به پرونده آنان گذشته و کارنامه رتبه بندی آنان دارای وضعیت “عدم احراز رتبه است، مشمول ارزیابی مجدد مطابق ماده ۵ آئین نامه هستند.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از مهر، پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در اجرای ماده ۵ آئین نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان (موضوع ارزیابی مجدد مشمولانی که پس از ارزیابی نخست در وضعیت عدم احراز رتبه (فاقد رتبه) قرارگرفته‌اند) و با لحاظ کردن شرایط زیر در فرآیند بارگذاری مستندات و ارزیابی مجدد جهت تعیین رتبه استحقاقی قرار می‌گیرند.

۱. مطابق مقررات مدت زمان ارزیابی مجدد مشمولان ماده فوق یک سال پس از تأیید نهایی مرحله اول پرونده آنان در هیأت ممیزه است.

۲. تمامی مشمولانی که از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۳ به بعد حداقل یک ‌سال از تأیید نهایی مرحله اول رسیدگی به پرونده آنان گذشته و کارنامه رتبه بندی آنان دارای وضعیت: “عدم احراز رتبه / فاقد رتبه” است، مشمول ارزیابی مجدد مطابق ماده ۵ آئین نامه هستند.

۳. مالک عمل، رتبه مندرج در کارنامه رتبه بندی افراد در صفحه شخصی آنان در سامانه my.medu.ir است، لذا در صورتی که فرآیند رسیدگی به پرونده افراد به اتمام رسیده و مورد تأیید نهایی هیأت ممیزه قرار گرفته است ( مطابق بند ۱) مشمول ارزیابی مجدد می‌شوند .

۴. مشمولان ماده مذکور صرفاً افرادی می‌باشند که در وضعیت شاغل باشند.

۵. جهت بارگذاری مدارک و مستندات؛ تاریخ صدور یا اجرای فعالیت بایدمنتهی به تاریخ پایان مهلت یک‌ساله باشد و تاریخ‌های پس از آن مورد پذیرش نیست. (به عنوان مثال فردی که در مورخ یکم تیر ماه ۱۴۰۳ مهلت یک ساله تکمیل شده است مدارک تا قبل از این تاریخ معتبر است)

۶. زمان شروع بارگذاری مدارک از تاریخ ورود به سامانه به مدت یک ماه است. مدت زمان پیش بینی شده قابل تمدید نیست.

۷. راهنمای بارگذاری مدارک قابل پذیرش و امتیازات مربوط به هر مدرک در سامانه درج شده است .با عنایت به اینکه پس از مدت زمان ذکر شده امکان بارگذاری مجدد هیچ مدرکی وجود ندارد توصیه می‌شود افراد ضمن مطالعه دقیق راهنمای مورد نظر، شخصاً نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کنند.

۸. افرادی که قبل از یکم خرداد ۱۴۰۳ مهلت یک ساله آنها به پایان رسیده بود و مشمول ارزیابی مجدد شده‌اند با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت یک ماه باید حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به تکمیل و بارگذاری مدارک اقدام کنند در غیر این صورت مطابق مقررات مهلت یک ماه آنان به پایان خواهد رسید.

۹. مسئولیت اطلاع رسانی به موقع، دقیق و جامع به مشمولان برعهده مدیران کل استان‌ها است، لذا انتظار می‌رود تدابیر و راهکارهای مناسب جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به همه مشمولان در سطح استان، مناطق و مدارس اتخاذ شود.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟