همکاری آموزشی بیمه کوثر و انستیتو ایزایران

در راستای تحقق اهداف آموزشی بیمه کوثر و گسترش آموزش های مجازی کارکنان و نمایندگان ، مدیریت آموزش بیمه کوثر اقدام به برگزاری جلسات هماهنگی با انستیتو ایزایران کرده است.

به گزارش ریسک نیوز،با پیاده سازی آموزش های مجازی امکان انجام آموزش از راه دور، صرفه جوی در وقت و هزینه های رفت و آمد و سهولت دسترسی کارکنان و نمایندگان به آخرین دستاوردهای آموزش بیمه ای و همچنین مدون شدن دوره های بازآموزی به منظور ارتقاء دانش فنی کارکنان و نمایندگان میسر خواهد شد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟